ריסוס לבית

ריסוס לבית ע"י מדביר מוסמך של חברת "מר מדביר".

בתחילת הקיץ מומלץ לבצע ריסוס נגד מזיקים, שיכסה את הבית ואת בורות הביוב, יקטול את הג'וקים לפני שהם מתחילים להופיע אצלכם בבית, וימנע גישת נמלים, במידה וכבר נראו סימני ג'וקים או נמלים בבית- נוכל להדביר גם אותם.

הריסוס לא יפגע בבני אדם או בעלי חיים.

נדרשת יציאה של שעתיים לכל הפחות עבור בני אדם, וארבע שעות לכל הפחות עבור בעלי חיים.

טרם היציאה מהבית תידרשו להכין אותו בהתאם כדי להגביר את יעילות הריסוס ולהימנע מריסוס חפצים.

כל העמודים

לאחר הריסוס, תצטרכו להימנע משטיפה למשך יומיים.

מה תרצו לעשות?